Planta de energía de Shenzhen Moon Mawan Moon

Shenzhen Mawan Moon Bay Power Plant.png